Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Legemidler og lungekomplikasjoner

Dato publisert: Sist oppdatert:
Lungekomplikasjoner som følge av legemiddelbruk er rapportert for over 350 legemidler. De fleste bivirkninger affiserer lungeparenkymet. En tidlig diagnose er viktig og krever årvåkenhet hos behandlende lege.

I Allergi i Praksis nr. 3 - 2005 gjennomgår Malcolm Sue-Chue hvilke uønskede effekter legemidler kan ha på luftveier og lunger.

Sue-Chue M. Legemidler og lungekompliaksjoner. Allergi i Praksis 2005; 3: 30 - 33.