Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 4 - 2005

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Et historisk tilbakeblikk på allergologiens og lungemedisinens korte, men innholdsrike historie

Astmabehandlingens historie

Dato publisert: Sist oppdatert:

Selv om astma synes å ha blitt stadig vanligere i løpet av siste del 1900-tallert, er sykdommen kjent fra flere tusen år tilbake. Så lenge som sykdommen har eksistert, har også ulike behandlingsmetoder vært utprøvd, med mer eller mindre framgang.

Allergiforskning - fra arv og nevrose til kunnskapsområde

Dato publisert: Sist oppdatert:

I løpet av det siste århundre der begrepet allergi ble lansert, har den medisinske og naturvitenskapelige forskningen blitt stadig mer spesialisert og gitt fantastiske behandlingsresultater. Samtidige kan vi ha tapt vårt helhetssyn på veien, fremholder Bengt Björksten i sin historiske oversikt over allergiforskningens historie i Allergi Praksis 2 – 2005.

Fra Akk-O-V(!) til epitop

Dato publisert: Sist oppdatert:

I denne artikkelen gir professor Kjell Aas et personlig tilbakeblikk på norsk allergenforskning fra 1955 og fram til slutten av 196O-tallet. Sentralt i forskningsarbeidet står forsøk med antikatarrvaksine (AKV) ved behandling av astma og allergi og senere utvikling og rensing av allergenekstrakter.

Historien om IgE

Dato publisert: Sist oppdatert:

Oppdagelsen av immunoglobulin E har hatt stor betydning for vår forståelse av allergiens mekanismer og for muligheten til å stille diagnose. I denne artikkelen forteller SGO Johansson om sitt forskningsarbeid på 1960-tallet ved Uppsala universitet. Her lykkes Johansson og medarbeidere med å identifisere IgE som en sentral aktør ved allergiske reaksjoner. Oppdagelsen framstår i dag som en av hjørnesteinene i allergologiens historie.

Nikolai Astrup og hans astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nikolai Astrup (1880–1928) er i dag anerkjent som en av sin generasjons aller største maler-begavelser. Astrup var hele sitt liv plaget av astma, sannsynligvis betinget av husdyr- og pollenallergi. På vår- og sommerstid måtte han opp og ut, og det var på disse turene han «fant» mange av sine mest kjente motiver fra Jølster.

På bordet skal organisasjonen kjennes

Dato publisert: Sist oppdatert:

Arne Heimdal har mange minner om lagånd og gjennombrudd for astma- og allergisaken fra sine 23 år som generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund. I Allergi i Praksis nr. 4 - 2005 forteller han om noen milepæler og høydepunkter.