Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Allergiforskning - fra arv og nevrose til kunnskapsområde

Dato publisert: Sist oppdatert:
I løpet av det siste århundre der begrepet allergi ble lansert, har den medisinske og naturvitenskapelige forskningen blitt stadig mer spesialisert og gitt fantastiske behandlingsresultater. Samtidige kan vi ha tapt vårt helhetssyn på veien, fremholder Bengt Björksten i sin historiske oversikt over allergiforskningens historie i Allergi Praksis 2 – 2005.

Björksten B. Allergiforskning – från arv och neuros till kunskapsområde. Allergi i Praxis 2005; 4: 14 – 18.