Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Astmabehandlingens historie

Dato publisert: Sist oppdatert:
Selv om astma synes å ha blitt stadig vanligere i løpet av siste del 1900-tallert, er sykdommen kjent fra flere tusen år tilbake. Så lenge som sykdommen har eksistert, har også ulike behandlingsmetoder vært utprøvd, med mer eller mindre framgang.

Foucard T. Astmabehandlingens historia. Allergi i Praxis 2005; 4: 8 – 12.