Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Fra Akk-O-V(!) til epitop

Dato publisert: Sist oppdatert:
I denne artikkelen gir professor Kjell Aas et personlig tilbakeblikk på norsk allergenforskning fra 1955 og fram til slutten av 196O-tallet. Sentralt i forskningsarbeidet står forsøk med antikatarrvaksine (AKV) ved behandling av astma og allergi og senere utvikling og rensing av allergenekstrakter.

Aas K. Fra Akk-O-Ve(!) til epitop. Et personlig tilbakeblikk på norsk allergenforskning. Allergi i Praksis 205; 4: 20-23.