Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Historien om IgE

Dato publisert: Sist oppdatert:
Oppdagelsen av immunoglobulin E har hatt stor betydning for vår forståelse av allergiens mekanismer og for muligheten til å stille diagnose. I denne artikkelen forteller SGO Johansson om sitt forskningsarbeid på 1960-tallet ved Uppsala universitet. Her lykkes Johansson og medarbeidere med å identifisere IgE som en sentral aktør ved allergiske reaksjoner. Oppdagelsen framstår i dag som en av hjørnesteinene i allergologiens historie.

SGO Johansson. Historien om IgE. Allergi i Praxis 2005; 4: 30–33.