Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Nikolai Astrup og hans astma

Dato publisert: Sist oppdatert:
Nikolai Astrup (1880–1928) er i dag anerkjent som en av sin generasjons aller største maler-begavelser. Astrup var hele sitt liv plaget av astma, sannsynligvis betinget av husdyr- og pollenallergi. På vår- og sommerstid måtte han opp og ut, og det var på disse turene han «fant» mange av sine mest kjente motiver fra Jølster.

Romslo I. Nikolai Astrup og hans astma. Allergi i Praksis 2005; 4: 36 - 42.