Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Allergi i Praksis 2006

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Allergi i Praksis 4 - 2006

Dato publisert: Sist oppdatert:

I denne utgaven av fagbladet Allergi i Praksis presenteres noen av de kohortstudier som startet i Norden for 20 år siden for å se på sammenheng mellom miljø og hendelser tidlig i livet og utvikling av astma og allergier. Flere av studiene gir i dag verdifulle data.

No image

Allergi i Praksis 3 - 2006

Dato publisert: Sist oppdatert:

Dette temanummeret av Allergi i Praksis har satt seg som mål å gi innsikt i og bakgrunnsinformasjon fra noen av de store skandinaviske studiene som er gjennomført eller pågår nå. Sammenhengen mellom hendelser tidlig i livet synes å bli av stadig sterkere interesse for voksen lungehelse.

No image

Allergi i Praksis 2 - 2006

Dato publisert: Sist oppdatert:

Astma og allergi i ulike aldrer er tema for siste utgaven av fagbladet Allergi i Praksis.

No image

Allergi i Praksis 1 - 2006

Dato publisert: Sist oppdatert:

Tema for denne utgaven av Allergi i Praksis er nyere diagnostiske metoder ved astma og allergi.