Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 1 - 2006

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Tema for denne utgaven av Allergi i Praksis er nyere diagnostiske metoder ved astma og allergi.

Spirometri ved kols og astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Artikkelen gir en enkel fremstilling av når spirometri bør gjøres, hvordan testen skal utføres og hvordan testresultatet skal tolkes.

Måling av ekshalert nitrogenoksid for astmakontroll i klinisk praksis

Dato publisert: Sist oppdatert:

Måling av ekshalert nitrogenoksid (NO) er en lungefunksjonstest som kan gi legen informasjon om astma som ikke fremkommer ved tradisjonelle diagnostiske tester.

Nitrogenoksid målt i neseluft

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nitrogenoksid (NO) kan måles i neseluft og har vanligvis høyere verdier i neseluft enn i vanlig ekshalert luft. Lave NO-verdier i neseluft kan tyde på primær ciliær dyskinesi.

Utåndingskondensat måler inflammasjon i luftveiene

Dato publisert: Sist oppdatert:

Måling av utåndingskondensat er en enkel og pasientvennlig metode for å studere miljøet i de nedre luftveier.

Kapsaicinprovokasjon - for forskning eller klinisk praksis?

Dato publisert: Sist oppdatert: