Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Kapsaicinprovokasjon - for forskning eller klinisk praksis?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Artikkelen gir en historisk oversikt över bruken av kapsaicin og den metodeuviklingen som har skjedd i løpet av siste 20 år. - Metoden har en del tekniske svakheter og bør forbeholde studier av pasiengrupper først og fremst i forskningsøyemed og hypoteseutprøving, skriver Lennart Hansson i Allergi i Praksis nr. 1 - 2006.

Hansson L. Kapsaicinprovokation – för forskning eller den kliniska vardagen? Allergi i Praxis 2006; 1: 36 - 42.