Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Måling av ekshalert nitrogenoksid for astmakontroll i klinisk praksis

Dato publisert: Sist oppdatert:
Måling av ekshalert nitrogenoksid (NO) er en lungefunksjonstest som kan gi legen informasjon om astma som ikke fremkommer ved tradisjonelle diagnostiske tester.

Horvath I. Måling av ekshalert nitrogenoksid for astmakontroll i klinisk praksis. Allergi i Praksis 2006; 1:12-17.