Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Nitrogenoksid målt i neseluft

Dato publisert: Sist oppdatert:
Nitrogenoksid (NO) kan måles i neseluft og har vanligvis høyere verdier i neseluft enn i vanlig ekshalert luft. Lave NO-verdier i neseluft kan tyde på primær ciliær dyskinesi.

Carlsen KH. Nitrogenoksid målt i neseluft. Allergi i praksis 2006; 1: 18 - 19.