Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Utåndingskondensat måler inflammasjon i luftveiene

Dato publisert: Sist oppdatert:
Måling av utåndingskondensat er en enkel og pasientvennlig metode for å studere miljøet i de nedre luftveier.

Per i dag er den kliniske nytten ikke tilfredsstillende fordi metoden ikke er standardisert, skriver Ellen Tufvesson i Allergi i Praksis nr. 6 - 2006; 1: 20 - 22.

Tufvesson E. Utandningskondensat mäter inflammation i luftvägarna. Allergi i Praxis 2006; 1: 20 - 22,