Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 2 - 2006

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Astma og allergi i ulike aldrer er tema for siste utgaven av fagbladet Allergi i Praksis.

Folkesykdommen astma: syk og likevel frisk?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Astma er en folkesykdom som fortsetter å øke i den vestlige verden og tilsynelatende med den vestlige livsstilen. Sykdommen har mange ansikter som kan være vanskelig å bli klok på, både for forskere, klinikere og sist, men ikke minst for pasienten og de pårørende, skriver Birger N. Lærum i siste utgave av Allergi i Praksis.

Høysnue; mer enn tette neser og rennende øyne

Dato publisert: Sist oppdatert:

Høysnue rammer mange mennesker. Konsekvensene kan være betydelige, både i form av plagsomme lokale symptomer, følgetilstander, generelt nedsatt funksjonsevne og store direkte og indirekte samfunnsmessige omkostninger.

Astma og rhinitt - betydning for behandling

Dato publisert: Sist oppdatert:

Øvre og nedre luftveier skal betraktes om en patofysiologisk enhet "united airways", For å oppnå maksimal astmakontroll er det ofte nødvendig å behandle de øvre luftveiene.

Bjørkeskogens utbredelse - et pollenproblem

Dato publisert: Sist oppdatert:
Bjørk er det treslaget som øker mest i Norge, og mer enn i nabolandene Sverige og Finland. Gjengroing av tidligere beitemark og mindre hogst kan forklare en fordobling av bjørkeskogen i løpet av få tiår. Bjørkeskogen i Norge teller i dag tre milliarder trær.

Astma hos barn ikke alltid en og samme sykdom

Dato publisert: Sist oppdatert:

Ofte betrakter vi astma som en og samme sykdom til tross for at det mye som taler for at «vanlige astmasymptom» kan forårsaker av ulike tilstander. Spesielt tydelig er dette hos små barn der man finner minst to ulike former for astma; «ekte astma» og «infeksjonsastma». Også hos eldre barn finnes ulike undergrupper av astma.

Barn med astma og allergisk rhinokunktivitt

Dato publisert: Sist oppdatert:

Allergier og astma rammer 30 prosent av svenske barn og utgjør den største gruppen av kronisk syke barn. Seks til åtte prosent av skolebarn har astma, 15–20 prosent rhinokonjunktivitt, hvorav om lag 40 prosent utvikler astmasymptom.

Kjønnshormoner, kroppsmasse og astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Forskningsprosjekt viser sammenheng mellom fedme og astma og mellom kvinnelige kjønnshormoner og astma. – Kvinner får mer astma enn menn når de kommer i fertil alder. Det kan tyde på at hormonene spiller en rolle, men flere biter mangler i puslespillet før vi kan svare klart på dette, sier Cecilie Svanes, Universitetet i Bergen til Allergi i Praksis nr. 2 - 2006.

Sammenheng mellom yrke og astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Mellom 5 og 15 prosent av all astma kan bero på faktorer på arbeidsplassen. Derfor er det viktig å være oppmerksom på yrke og arbeidsplass ved utredning av voksenastma med uklar årsak, skriver Gunilla Wieslander og Dan Norbäck i Allergi i Praksis nr. 2 – 2016.