Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Astma hos barn ikke alltid en og samme sykdom

Dato publisert: Sist oppdatert:
Ofte betrakter vi astma som en og samme sykdom til tross for at det mye som taler for at «vanlige astmasymptom» kan forårsaker av ulike tilstander. Spesielt tydelig er dette hos små barn der man finner minst to ulike former for astma; «ekte astma» og «infeksjonsastma». Også hos eldre barn finnes ulike undergrupper av astma.

Hesselmar B. Astma hos barn i olika åldrar - är det alltid samma sjukdom? Allergi i Praxis 2006; 2: 12 - 16.