Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Astma og rhinitt - betydning for behandling

Dato publisert: Sist oppdatert:
Øvre og nedre luftveier skal betraktes om en patofysiologisk enhet "united airways", For å oppnå maksimal astmakontroll er det ofte nødvendig å behandle de øvre luftveiene.

Aronsen D. Bjermer L. Astma och rinit - betydelse för behandling. Allergi i Praksis 2006; 2: 34-36.