Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Folkesykdommen astma: syk og likevel frisk?

Dato publisert: Sist oppdatert:
Astma er en folkesykdom som fortsetter å øke i den vestlige verden og tilsynelatende med den vestlige livsstilen. Sykdommen har mange ansikter som kan være vanskelig å bli klok på, både for forskere, klinikere og sist, men ikke minst for pasienten og de pårørende, skriver Birger N. Lærum i siste utgave av Allergi i Praksis.

Lærum BN. Folkesykdommen astma; syk og likevel frisk? Allergi i Praksis 2006; 2: 8-11