Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Høysnue; mer enn tette neser og rennende øyne

Dato publisert: Sist oppdatert:
Høysnue rammer mange mennesker. Konsekvensene kan være betydelige, både i form av plagsomme lokale symptomer, følgetilstander, generelt nedsatt funksjonsevne og store direkte og indirekte samfunnsmessige omkostninger.

Sverre K. Steinsvåg, avdelingsoverlege ved Sørlandet sykehus tar i siste utgave av Allergi i Praksis for seg årsaker og mekanismer bak trøtthet og redusert funksjonsevne hos høysnuepasienter og hvilke muligheter man har til å redusere problemene og begrense konsekvensene av dem.

Steinsvåg SK. Høysnue mer enn bare tette neser og rennende øyne. Allergi i Praksis 2006; 2: 18-21.