Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Kjønnshormoner, kroppsmasse og astma

Dato publisert: Sist oppdatert:
Forskningsprosjekt viser sammenheng mellom fedme og astma og mellom kvinnelige kjønnshormoner og astma. – Kvinner får mer astma enn menn når de kommer i fertil alder. Det kan tyde på at hormonene spiller en rolle, men flere biter mangler i puslespillet før vi kan svare klart på dette, sier Cecilie Svanes, Universitetet i Bergen til Allergi i Praksis nr. 2 - 2006.

Krüger RME. Kjønsshormoner, kroppsmasse og astma - en finurlig sammenheng. Allergi i Praksis 2006; 2: 38 - 39.