Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Sammenheng mellom yrke og astma

Dato publisert: Sist oppdatert:
Mellom 5 og 15 prosent av all astma kan bero på faktorer på arbeidsplassen. Derfor er det viktig å være oppmerksom på yrke og arbeidsplass ved utredning av voksenastma med uklar årsak, skriver Gunilla Wieslander og Dan Norbäck i Allergi i Praksis nr. 2 – 2016.

Wieslander G, Norbäck D. "Vilket yrke har du?" - astma och yrke kan ha samband. Allergi i Praxis 2006; 2: 40 - 45.