Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 3 - 2006

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Dette temanummeret av Allergi i Praksis har satt seg som mål å gi innsikt i og bakgrunnsinformasjon fra noen av de store skandinaviske studiene som er gjennomført eller pågår nå. Sammenhengen mellom hendelser tidlig i livet synes å bli av stadig sterkere interesse for voksen lungehelse.

Hordalandsundersøkelsen

Dato publisert: Sist oppdatert:

Hordalandsundersøkelsen er en av de største undersøkelsene innenfor norsk epidemiologisk lungeforskning. Den omfattet i alt 4 000 voksne fra Hordaland i perioden 1984 – 2005.

Den svenske BAMSE-studien - snart tenåring

Dato publisert: Sist oppdatert:

BAMSE-studien har vist oss mange og viktige resultater. Blant annet at genetiske mekanismer kan forklare hvorfor gutter får mer allergi enn jenter. Amming opp til fire måneders alder halverer omtrent risikoen for allergi, astma og eksem, mens tobakksrøyking øker risikoen. Nytt er det at allergi og astma synes å være mer uttalt hos personer med lav sosioøkonomisk status også i våre land.

Barneallergistudien i Trondheim - PACT

Dato publisert: Sist oppdatert:

Barneallergistudien i Trondheim ble startet i 2000 som et primærforebyggende prosjekt for å se på tiltak som kunne redusere en fortsatt registrert økningen av astma og allergi blant barn i Norge.

Fødselskohortstudier fra Odense: Hva har vi lært?

Dato publisert: Sist oppdatert:

I Odense i Danmark er det gjennomført to populasjonsbaserte prospektive fødselskohortstudier med henblikk på å undersøke utvikling og forekomst av allergiske sykdommer i barnealder. I studiene har man også evaluert betydningen av ernæring i tidlig alder og eksponering for miljøfaktorer for utvikling av allergisk sykdom.

Obstruktiv bronkitt som liten - astma som vuxen?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Spedbarn og små barn som reagere med astmabesvær i form av pipende og hvesende pust ved infeksjoner med luftveisvirus har klart økt risiko for å få astmaproblemer i voksen alder, viser resultater fra svensk fødselskohort.