Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Barneallergistudien i Trondheim - PACT

Dato publisert: Sist oppdatert:
Barneallergistudien i Trondheim ble startet i 2000 som et primærforebyggende prosjekt for å se på tiltak som kunne redusere en fortsatt registrert økningen av astma og allergi blant barn i Norge.

Barneallergistudien i Trondheim ble startet i 2000 som et primærforebyggende prosjekt for å se på tiltak som kunne redusere en forstsatt registrert økningen av astma og allergi blant barn i Norge. Hovedstudien er en intervensjonsstudie bestående av 3 000 gravide og deres barn. Barna blir fulgt fram til to års alder. En kontrollkohort består av 17 000 gravide og deres barn. Foreløpige data viser at intervensjonen er effektiv ved risikofaktornivå for røyking og inntak av omega- 3 – fettsyrer endret seg i positiv retning for intervensjonskohorten.

Storrø O, Øien T, Johnsen R. Barneallergistudien i Trondheim – PACT: Hva kan vi lære av intervensjonsstudien? Allergi i Praksis 3 - 2006