Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Den svenske BAMSE-studien - snart tenåring

Dato publisert: Sist oppdatert:
BAMSE-studien har vist oss mange og viktige resultater. Blant annet at genetiske mekanismer kan forklare hvorfor gutter får mer allergi enn jenter. Amming opp til fire måneders alder halverer omtrent risikoen for allergi, astma og eksem, mens tobakksrøyking øker risikoen. Nytt er det at allergi og astma synes å være mer uttalt hos personer med lav sosioøkonomisk status også i våre land.

Magnus Wickman omtaler BAMSE-studien i siste utgave av Allergi i Praksis.

Wickman M. Den svenska BAMSE-studien - snart tonåring. Allergi i Praksis 2006; 3: 8-14.