Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hordalandsundersøkelsen

Dato publisert: Sist oppdatert:
Hordalandsundersøkelsen er en av de største undersøkelsene innenfor norsk epidemiologisk lungeforskning. Den omfattet i alt 4 000 voksne fra Hordaland i perioden 1984 – 2005.

Resultater viser blant annet at 25 % av alle astmatilfellene hos voksne kunne vært forhindret dersom man ikke hadde blitt eksponert for passiv røyking i svangerskapet eller tidlig barndom.

Opp til 19 % av luftveissymptomer som kortpustethet, piping og astma skyldtes yrkeseksponering for støv eller gass og opp til 5 % av luftveissymptomer hos voksne kan tilskrives dårlig inneklima.

Les hele artikkelen:
Johannessen A, Bakke P, Eagan T, Eide E, Omenaas E, Duelien Skorge T, Welle I, Gulsvik A. Hordalandsundersøkelsen - Astma og KOLS i en generell voksen befolkning i Vest-Norge. Allergi i Praksis nr.  3-2006.