Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Obstruktiv bronkitt som liten - astma som vuxen?

Dato publisert: Sist oppdatert:
Spedbarn og små barn som reagere med astmabesvær i form av pipende og hvesende pust ved infeksjoner med luftveisvirus har klart økt risiko for å få astmaproblemer i voksen alder, viser resultater fra svensk fødselskohort.

Wennergren G. Obstruktiv bronkit som liten - astma som vuxen? Allergi i Praxis 2006; 3: 32 - 35.