Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 4 - 2006

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I denne utgaven av fagbladet Allergi i Praksis presenteres noen av de kohortstudier som startet i Norden for 20 år siden for å se på sammenheng mellom miljø og hendelser tidlig i livet og utvikling av astma og allergier. Flere av studiene gir i dag verdifulle data.

Miljø- og barneastmastudien i Oslo (ECA)

Dato publisert: Sist oppdatert:

MBA-studien demonstrerte i 2005 Nordens høyeste forekomst av astma hos barn frem til de var ti år. Hver femte tiåring hadde hatt astma innen ti år, mens 11.1 % av alle barna hadde pågående astma ved ti år.

OLIN-studiene. Hva har vi lært?

Dato publisert: Sist oppdatert:

OLIN-studiene i Sverige er navnet på en omfattende epidemiologisk forskningsvirksomhet som har pågått i mer enn 20 år. Studiene har generert viktig og ny kunnskap om forekomst og risikofaktorer for astma, kols og allergier.

Allergigrense mellom russiske og finske Karelen

Dato publisert: Sist oppdatert:

En finsk forskergruppe ved Allergisjukhuset i Helsingfors som har sett på forekomsten av astma og allergi i Karelen, har funnet store forskjeller mellom den russiske og finske befolkningen. Undersøkelsene viser at astma er over 5 ganger vanligere blant finske barn og 8 ganger vanligere blant finske voksne. Høysnue var hele 15 ganger vanligere blant finske barn enn russiske.

Astma og allergi blant barn og unge i Danmark

Dato publisert: Sist oppdatert:

Vibeke Backer og medarbeidere redegjør for resultater fra en dansk kohortundersøkelse som startet i 1986. Undersøkelsen viser blant annet interessante forskjeller mellom grønlendere (inuitter) og innfødte dansker, der inuitter, selv når de bor i Danmark, har redusert risiko for å utvikle allergi og astma. Ulike matvaner, blant annet inntak av Omega-3 fettsyrer er en mulig årsaksfaktor.