Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Allergigrense mellom russiske og finske Karelen

Dato publisert: Sist oppdatert:
En finsk forskergruppe ved Allergisjukhuset i Helsingfors som har sett på forekomsten av astma og allergi i Karelen, har funnet store forskjeller mellom den russiske og finske befolkningen. Undersøkelsene viser at astma er over 5 ganger vanligere blant finske barn og 8 ganger vanligere blant finske voksne. Høysnue var hele 15 ganger vanligere blant finske barn enn russiske.

Grenseskillet mellom Finland og Russlang er markant hva angår sosiale og økonomiske forhold, samtidig som det i Karelen dreier seg om områder med likeartet flora, fauna og klima. Mens den finske befolkningen har høy levestandard og bor i moderne hus, bor størstedelen av den russiske befolkningen på gård der drikkevannet kommer fra urensede elver eller sjøer. De fleste har husdyr. 

Undersøkelsene støtter teorier om at eksponering for bakterier og mikrorogansimer tidlig i livet, beskytter mot senere utvikling av allergi.

Langbacka H. Allergigräns mellom ryska och finska Karelen. Intervju med Leena von Hertzen. Allergi i Praxis, nr. 4; 2006: 40-42.