Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Astma og allergi blant barn og unge i Danmark

Dato publisert: Sist oppdatert:
Vibeke Backer og medarbeidere redegjør for resultater fra en dansk kohortundersøkelse som startet i 1986. Undersøkelsen viser blant annet interessante forskjeller mellom grønlendere (inuitter) og innfødte dansker, der inuitter, selv når de bor i Danmark, har redusert risiko for å utvikle allergi og astma. Ulike matvaner, blant annet inntak av Omega-3 fettsyrer er en mulig årsaksfaktor.

Resultater fra det store danske tvillingregisteret med 75000 tvillinger viser videre at en enegget tvilling har 5-10 ganger økt risiko for å utvikle astma dersom bror eller søster er rammet, til sammenlikning med 2-4 ganger økt risiko hos toeggede tvillinger.

Backer V, Porsbjerg C, Thomsen CF, Ulrik CS. Astma og allergi blandt børn og unge i Danmark. Allergi i Praksis 2006; 4: 28-33.