Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Miljø- og barneastmastudien i Oslo (ECA)

Dato publisert: Sist oppdatert:
MBA-studien demonstrerte i 2005 Nordens høyeste forekomst av astma hos barn frem til de var ti år. Hver femte tiåring hadde hatt astma innen ti år, mens 11.1 % av alle barna hadde pågående astma ved ti år.

Redusert lungefunksjon ved fødsel er assosiert med hyppigere astma innen ti år, og mer alvorlig astma ved ti år. Det viser nyere publiserte resultater fra den store Miljø- og barneastmastudien (MBA) i Oslo. MBA-studien omfatter 3 754 barn i Oslo. En egen delkohort, lungefunksjonskohorten. ble etablert ved Ullevål sykehus der 803 av alle barna fikk målt lungefunksjon etter fødsel.

Lødrup Carslen KC, Carlsen KH. Miljø og barneastma-studien i Oslo. Environment and Childhood Asthma study (ECA). Allergi i Praksis nr. 4; 2006: 8 - 15.