Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

OLIN-studiene. Hva har vi lært?

Dato publisert: Sist oppdatert:
OLIN-studiene i Sverige er navnet på en omfattende epidemiologisk forskningsvirksomhet som har pågått i mer enn 20 år. Studiene har generert viktig og ny kunnskap om forekomst og risikofaktorer for astma, kols og allergier.

OLIN-studiene har pågått siden 1985 der over 50 000 personer deltar. Metodene omfatter tverrsnittstudier, kohortstudier og kontrollstudier samt kliniske og helseøkonomiske studier.

Rönmark E. Lundbäck B. Vad har vi lärt av OLIN-studierna? Allergi i Praksis 2006; 4: 18-23.