Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Allergi i Praksis 2007

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Allergi i Praksis 4 - 2007

Dato publisert: Sist oppdatert:

Denne utgaven av Allergi i Praksis omhandler ulike faktorer i innemiljøet som har betydning for utvikling av astma og allergier.

No image

Allergi i Praksis 3 - 2007

Dato publisert: Sist oppdatert:

Dette temanummeret av Allergi i Praksis gir innsikt og bakgrunnsinformasjon om hva genetikken betyr for utvikling og håndtering av astma og allergi.

No image

Allergi i Praksis 2 - 2007

Dato publisert: Sist oppdatert:

Fysisk aktivitet lønner seg og gir bedre helse. For pasienter med astma øker både kondisjon og livskvalitet ved trening. Men fysisk aktivitet kan også utløse astma ved kraftig anstrengelse. Les utvalgte artikler fra siste utgave av Allergi i Praksis om astma og idrett.

No image

Allergi i Praksis 1 - 2007

Dato publisert: Sist oppdatert:

Denne utgaven av Allergi i Praksis gir en oversikt over allergener og allergisykdommer som kan endre karakter som følge av klimaendringer og påvirkninger fra miljøet.