Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 1 - 2007

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Denne utgaven av Allergi i Praksis gir en oversikt over allergener og allergisykdommer som  endrer karakter som følge av klimaendringer og påvirkninger fra miljøet.

Kakerlakker og allergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Kakerlakker er allergener vi ikke trodde vi var eksponert i de nordiske landene, men i forbindelse med en internasjonal undersøkelse om astmagenetikk ble det i Oslo funnet en forbausende høy forekomst av positiv prikktest mot kakerlakker.

Ny kunnskap om kryssallergier

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det finnes en rekke matvarer som kryssreagerer med pollen. I Allergi i Praksis nr. 1 – 2007 har Nils E. Eriksson en grundig gjennomgang av hvilke matvarer, ikke minst eksotiske frukter, som kan kryssreagere med ulike pollenallergener.

Lupin og lupinallergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Innføring av nye matvarer i kosten vil kunne medføre at det oppstår ”nye” allergier. Lupin er et eksempel på en slik matvare som tidligere ble brukt som mat særlig i middelhavslandene, men som nå anvendes i store deler av verden og i økende grad også i Norge.

Øker genteknikken risikoen for astma og allergier?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Øker genmodifisering av matvarer risikoen for utvikling flere allergene matvarer? Ingrid Malmheden Yman tar oss gjennom utvikling så langt og viser eksempler fra genmodifiserte soyabønner og erter som har fått allergene effekter.

Vil klimaendringer gi astma-tordenvær

Dato publisert: Sist oppdatert:

Global oppvarming og ekstremvær i kombinasjon gir økt forekomst av såkalte tordenstormer i sommerhalvåret. Det er påvist en sammenheng mellom astmautbrudd og tordenstormer ledsaget av utslipp av store mengder allergifremkallende gresspollen.

Luftforurensning påvirker pollenet

Dato publisert: Sist oppdatert:

Luftforurensning forverrer allergiplagene i pollensesongen, både som følge av at CO2 øker produksjon av pollen og fordi forurensende komponenter som dieseleksos øker pollenets allergifremkallende evne.

Klimaendringer og pollenallergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

I Syd-Sverige har den allergene planten Ragweed slått rot og er i ferd med å krype nordover.