Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Kakerlakker og allergi

Dato publisert: Sist oppdatert:
Kakerlakker er allergener vi ikke trodde vi var eksponert i de nordiske landene, men i forbindelse med en internasjonal undersøkelse om astmagenetikk ble det i Oslo funnet en forbausende høy forekomst av positiv prikktest mot kakerlakker.

I Allergi i Praksis nr. 1 – 2007 redegjør Karin C. Lødrup Carlsen for sammenhengen mellom kakerlakker og allergisk sensibilisering i Norge. .

Carlsen KCL. Kakerlakker og allergi. Sammenhenger i Norge. Allergi i Praksis 2007; 1: 48 – 52.