Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Luftforurensning påvirker pollenet

Dato publisert: Sist oppdatert:
Luftforurensning forverrer allergiplagene i pollensesongen, både som følge av at CO2 øker produksjon av pollen og fordi forurensende komponenter som dieseleksos øker pollenets allergifremkallende evne.

Dette er demonstrert ved undersøkelser av bjørkepollenallergen. Ozon og NO2 føre til nitrering av proteiner, særlig bjørkepollenallergenet lar seg lett nitrere, og gjør dem derved mer aggressive og allergifremkallende, forklarer professor Martinus Løvik ved Folkehelseinstituttet i siste utgave av Allergi i Praksis.

Løvik M. Luftforurensning og endret aktivitet av pollenallergen. Allergi i Praksis 1-2007.