Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Lupin og lupinallergi

Dato publisert: Sist oppdatert:
Innføring av nye matvarer i kosten vil kunne medføre at det oppstår ”nye” allergier. Lupin er et eksempel på en slik matvare som tidligere ble brukt som mat særlig i middelhavslandene, men som nå anvendes i store deler av verden og i økende grad også i Norge.

Lindvik H. Lupin og lupinallergi. Allergi i Praksis 2007; 1: 26-30.