Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Ny kunnskap om kryssallergier

Dato publisert: Sist oppdatert:
Det finnes en rekke matvarer som kryssreagerer med pollen. I Allergi i Praksis nr. 1 – 2007 har Nils E. Eriksson en grundig gjennomgang av hvilke matvarer, ikke minst eksotiske frukter, som kan kryssreagere med ulike pollenallergener.

Han advarer mot testing av kryssreagerende matvarer for ikke å risikere feilaktige eliminasjonsråd. For eksempel kan ulike eplesorter ha svært varierende allergenisitet. Eriksson NE. Nya kunnskaper om korsallergier. Allergi i Praxis 2007; 1: 36 – 42. 

Eriksson NE. Nya kunnskaper om korsallergier. Allergi Praxis 2007; 1: 36 - 42.