Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Vil klimaendringer gi astma-tordenvær

Dato publisert: Sist oppdatert:
Global oppvarming og ekstremvær i kombinasjon gir økt forekomst av såkalte tordenstormer i sommerhalvåret. Det er påvist en sammenheng mellom astmautbrudd og tordenstormer ledsaget av utslipp av store mengder allergifremkallende gresspollen.

– Når varme luftmasser settes i kraftig bevegelse vil pollenkornene virvles høyere og uvanlig langt. Tordenværet og regnskyllet som følger etter, vil vaske pollenet ned fra luften og føre til at det sprekker opp som følge av det osmotiske trykket som oppstår ved kontakt med vann. Disse små vannløselige allergenene frigjøres fra pollenet, de kan inhaleres fritt og føre til astma-anfall hos personer med pollenallergi, forklarer pollenanalytiker Hallvard Ramfjord i NAAF i siste utgave av Allergi i Praksis.

Ramfjord H. Vil klimaendringer gi "Astma-tordenvær"? Allergi i Praksis 1 - 2007.