Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 2 - 2007

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Fysisk aktivitet lønner seg og gir bedre helse. For pasienter med astma øker både kondisjon og livskvalitet ved trening. Men fysisk aktivitet kan også utløse astma ved kraftig anstrengelse. Les utvalgte artikler fra siste utgave av Allergi i Praksis om astma og idrett.

Trening nytter

Dato publisert: Sist oppdatert:

Regelmessig fysisk aktivitet utover det som er nødvendig for å tilfredsstille dagliglivets krav, gir en betydelig helsegevinst og beskytter mot utvikling av en rekke sykdommer.

Forekomst av astma hos idrettsutøvere

Dato publisert: Sist oppdatert:

I løpet av siste tjue år er det rapport om høy forekomst av astma og allergiske sykdommer blant idrettsutøvere.

Diagnostikk av anstrengelsesutløst astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Leif Bjermer ved Universitetssjukhuset i Lund presenterer en nyttig gjennomgang av de ulike diagnostiske metodene vi har for å påvise anstrengelsesutløst astma. Han redegjør også for nye alternativ til anstrengelsestest som tørrluftsprovokasjon, inhalasjon av hypertont koksalt respektive inhalasjon av mannitol.

Mekanismer ved anstrengelsesutløst astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

I motsetning til klassisk astma som har en eosinofil inflammasjon, ses hovedsakelig en neutrofil inflammasjon i luftveiene hos idrettsutøvere. Sammen med resultater av intervensjonsstudier med astmamedisiner er det grunn til å påstå at det kan være forskjellige patomekanismer for anstrengelsesutløste besvær og bronkial hyperreaktivitet hos idrettsutøvere og astmatikere.

Behandling av anstrengelsesutløst astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Anstrengelsesutløst astma (EIA) kan forekomme hos så vel skolebarn i gymnastikktimene som hos deltakere i olympiader. Det eksisterer mange forskjellige muligheter ved behandling av EIA. Grunnlidelsen er bronkial inflammasjon, men hyppigheten av symptomene kan være med å avgjøre valg av behandling.

Doping og astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Siden dopingreglene ble forandrer i 2004 har flere av legemidlene som benyttes ved behandling av astma og allergi blitt doping-klassifisert, ikke bare under konkurranse men også under trening.