Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Behandling av anstrengelsesutløst astma

Dato publisert: Sist oppdatert:
Anstrengelsesutløst astma (EIA) kan forekomme hos så vel skolebarn i gymnastikktimene som hos deltakere i olympiader. Det eksisterer mange forskjellige muligheter ved behandling av EIA. Grunnlidelsen er bronkial inflammasjon, men hyppigheten av symptomene kan være med å avgjøre valg av behandling.

Artikkelen i Allergi i Praksis 2 - 2007 gir en systematisk gjennomgang av behandlingsmuligheter ved EIA og inkludere tradisjonell farmakologisk, alternative farmakologiske muligheter, samt ikke-farmakologiske tiltak.

Vibecke Backer, Thomas Lund, Lars Pedersen. Behandling af anstrengelsesudløst astma. Allergi i Praksis nr. 2 - 2007