Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Diagnostikk av anstrengelsesutløst astma

Dato publisert: Sist oppdatert:
Leif Bjermer ved Universitetssjukhuset i Lund presenterer en nyttig gjennomgang av de ulike diagnostiske metodene vi har for å påvise anstrengelsesutløst astma. Han redegjør også for nye alternativ til anstrengelsestest som tørrluftsprovokasjon, inhalasjon av hypertont koksalt respektive inhalasjon av mannitol.

Bjermer L. Diagnostik av ansträngningsutlöst astma. Allergi i praxis 2007; 2: 24 - 28.