Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Doping og astma

Dato publisert: Sist oppdatert:
Siden dopingreglene ble forandrer i 2004 har flere av legemidlene som benyttes ved behandling av astma og allergi blitt doping-klassifisert, ikke bare under konkurranse men også under trening.

I Allergi i Praksis nr. 2 – 2007 redegjør Kerstin Romberg for gjeldende dopingregler i både i Sverige og Norge.

Romberg K. Doping och astma. Allergi i Praxis 2007; 2: 40 43.