Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Forekomst av astma hos idrettsutøvere

Dato publisert: Sist oppdatert:
I løpet av siste tjue år er det rapport om høy forekomst av astma og allergiske sykdommer blant idrettsutøvere.

Flere epidemiologiske undersøkelser blant konkurranseidrettsutøvere bekrefter også en høy forekomst av astma, særlig blant utøvere i kondisjonskrevende idretter. Høyest forekomst er funnet blant langrennsløpere.

Astma utløst ved kraftig trening synes å være forskjellig fra anstrengelsesutløste symptomer hos pasienter med eosinofil astma og forklarer hvorfor inhalasjonssterioder ikke synes å ha noen effekt på skiløpere med en neutrofil inflammasjon.

Les hele artikkelen:
Kai-Håkon Carlsen. Forekomst av astma hos idrettsutøvere
Hvorfor får idrettsutøvere astma? Hva betyr miljøet idretten utføres i?
Allergi i Praksis, nr. 2 - 2007