Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Mekanismer ved anstrengelsesutløst astma

Dato publisert: Sist oppdatert:
I motsetning til klassisk astma som har en eosinofil inflammasjon, ses hovedsakelig en neutrofil inflammasjon i luftveiene hos idrettsutøvere. Sammen med resultater av intervensjonsstudier med astmamedisiner er det grunn til å påstå at det kan være forskjellige patomekanismer for anstrengelsesutløste besvær og bronkial hyperreaktivitet hos idrettsutøvere og astmatikere.

I Allergi i Praksis nr. 2 – 2007 redegjør Malcolm Sue-Chu for de mekanismene som kjennetegner anstrengelsesutløst astma.

Sue-Chu M. Mekanismer ved anstrengelsesutløst astma. Allergi i Praksis 2007; 2; 20 - 23.