Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Trening nytter

Dato publisert: Sist oppdatert:
Regelmessig fysisk aktivitet utover det som er nødvendig for å tilfredsstille dagliglivets krav, gir en betydelig helsegevinst og beskytter mot utvikling av en rekke sykdommer.

Den største helsegevinsten oppnås blant dem som er i dårligst fysisk form og som så begynner å være regelmessig fysisk aktiv. Dette gjelder selv i langt fremskreden alder.

Ved astma kan trening øke kondisjonen betydelig, men lungefunksjonen bedres ikke, og trening kan sågar fremkalle astmasymptomer blant dem som ikke er optimalt medisinert.

Les hele artikkelen:
Sigmund A. A. Anderssen. Trening nytter. Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. Allergi i Praksis nr. 2 - 2007