Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Allergi i Praksis 3 - 2007

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Dette temanummeret av Allergi i Praksis gir innsikt og bakgrunnsinformasjon om hva genetikken betyr for utvikling og håndtering av astma og allergi.

Astmagenetikk

Dato publisert: Sist oppdatert:

Forskningen på arvelighet ved astma og allergi har avdekket komplekse sammenhenger. Eksempelvis kan forskjellige gener føre til samme fenotype eller en og samme genotype resultere i forskjellige fenotyper, samtidig som flere gener synes å spille ulike roller ved utvikling og alvorlighetsgrad av sykdommene.

Astmagenetikk; et fagfelt i rask utvikling

Dato publisert: Sist oppdatert:

Astmagenetikk-prosjektet ved Ullevål universitetssykehus er del av den store Miljø og Barneastma-studien som har fulgt friske barn født i 1992/1993 ved Aker og Ullevål sykehus fram til i dag. Resultater fra observasjonene viser at ulike gener er assosiert til forskjellige aspekter ved astma og allergi.

Astma og genetikk i forbindelse med luftforurensninger og røyking

Dato publisert: Sist oppdatert:

I siste utgave av Allergi i Praksis omtaler Erik Mélen samvirke mellom luftforurensinger, inkludert passiv røyking, og hvordan disse kan påvirke det genetiske uttrykket.

Gen-miljø-interaksjoner ved astma og allergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Et komplekst samspill mellom gener og miljø kan forklare hvordan genvarianter som forårsaker økt risiko for astma i en befolkningsgruppe, kan beskytte mot astma i en annen befolkningsgruppe.

Th1 versus Th2 - en forenklet hypotese

Dato publisert: Sist oppdatert:

Th1 og TH2-celler har betydning for immunologiske prosesser ved astma og allergi. Men kanskje finnes det flere T-celletyper som viser seg å spille en vel så viktig rolle, og at den såkalte «hygienehypotesen» gir en altfor enkel forklaring på kompliserte immunologiske prosesser. Nytt er de regulatoriske T-cellene som er spesialiserte celler som hemmer immunsvaret fra en rekke celler.

Samspill mellom miljø og gener ved astma og atopi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det finnes nå grunnlag for å hevde at atopi forårsakes av gener som samspiller med hverandre og miljøet, og at noen miljøfaktorer kan ha en beskyttende effekt, mens andre bidrar til sykdommens patogenese.