Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Astma og genetikk i forbindelse med luftforurensninger og røyking

Dato publisert: Sist oppdatert:
I siste utgave av Allergi i Praksis omtaler Erik Mélen samvirke mellom luftforurensinger, inkludert passiv røyking, og hvordan disse kan påvirke det genetiske uttrykket.

Mélen E. Astma och genestikk i samband med luftföroreningar och rökning. Allergi i Praksis 2007; 3: 20-24.