Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Astmagenetikk; et fagfelt i rask utvikling

Dato publisert: Sist oppdatert:
Astmagenetikk-prosjektet ved Ullevål universitetssykehus er del av den store Miljø og Barneastma-studien som har fulgt friske barn født i 1992/1993 ved Aker og Ullevål sykehus fram til i dag. Resultater fra observasjonene viser at ulike gener er assosiert til forskjellige aspekter ved astma og allergi.

Munthe-Kaas MC. Astmagenetikk; et fagfelt i rask utvikling. Alelrgi i Praksis 2007; 3: 26-30