Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Astmagenetikk

Dato publisert: Sist oppdatert:
Forskningen på arvelighet ved astma og allergi har avdekket komplekse sammenhenger. Eksempelvis kan forskjellige gener føre til samme fenotype eller en og samme genotype resultere i forskjellige fenotyper, samtidig som flere gener synes å spille ulike roller ved utvikling og alvorlighetsgrad av sykdommene.

I siste utgave av Allergi i Praksis forklarer den nederlandske barnelegen Jorrit Gerritsen genetikkens betydning for forståelsen av sykdomsmekanismer ved astma og allergi.

Gerritsen J. Astmagenetikk. Allergi i Praksis 2007; 3: 8-13.