Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Gen-miljø-interaksjoner ved astma og allergi

Dato publisert: Sist oppdatert:
Et komplekst samspill mellom gener og miljø kan forklare hvordan genvarianter som forårsaker økt risiko for astma i en befolkningsgruppe, kan beskytte mot astma i en annen befolkningsgruppe.

I Allergi i Praksis nr. 3 - 2007 påpeker den velkjente astmaforskeren Fernando Martinez, at genetiske studier av komplekse sykdommer, som astma og allergi, har hatt problemer ved at resultatene i betydelig grad varierer mellom forskjellige populasjoner.

Martinez F. Gen-miljø-interaksjoner ved astma og allergi. Allergi i Praksis 2007; 3: 14 - 18.