Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Samspill mellom miljø og gener ved astma og atopi

Dato publisert: Sist oppdatert:
Det finnes nå grunnlag for å hevde at atopi forårsakes av gener som samspiller med hverandre og miljøet, og at noen miljøfaktorer kan ha en beskyttende effekt, mens andre bidrar til sykdommens patogenese.

I Allergi i Praksis 3 – 2007 redegjør Unnur Stena Björnsdóttir fra Island eksempler på fenotyper av astma og allergi som har oppstått fra samspill mellom gener og miljø.

Björnsdottir US. Samspel mellan miljö och gener vid astma och atopi. Allergi i Praxis 2007; 3: 40 - 42.